1.  Δέιτε παράδειγμα
  2.  Λιτρά (Ελάχιστη ποσότητα 500 λίτρα)